Dobré vedieť o Univerziáde.


Slovenský ženský hádzanársky výber si zahrá na letnej Univerziáde. Čo to vlastne je za turnaj?


Slovenský zväz hádzanej pred pár dňami priniesol dobrú správu o zaradení nášho reprezentačného výberu na univerziádny turnaj žien, ktorý bude odohraný v prvej polovici júla v juhokórejskom Gwangju. Univerziáda je akousi olympiádou pre študentov vysokých škôl, koná sa každé dva roky a pozostáva z tzv. stálych a voliteľných športov. Voliteľné športy, medzi ktoré patrí aj hádzaná, sú pri jednotlivých edíciach obmieňané. Napriek tomu hádzaná bude mať svoju historickú univerziádnu premiéru až práve toto leto v Gwangju. Doteraz najvýznamnejším hádzanárskym podujatím pre vysokoškolákov boli Akademické majstrovstvá sveta, ktoré sa v súčasnosti takisto konajú s dvojročnou frekvenciou v každom párnom roku (pre zaujímavosť, úplne prvý ženský turnaj Akademických MS hostila v roku 1994 Bratislava). Obe spomenuté podujatia sú organizované Medzinárodnou federáciou univerzitného (akademického) športu - FISU.

Aj kvôli zaradeniu hádzanej do programu až teraz je pre širšiu hádzanársku verejnosť Univerziáda podujatím viacmenej neznámym, preto sme nahliadli do jej základných pravidiel a vybrali z nich najdôležitejšie poznatky, ktoré sa o nej a ženskom hádzanárskom turnaji na nej zíde vedieť. Tento výber najdôležitejších regulí prezentujeme prehľadne v nasledujúcich bodoch:

 Štartovať na letnej Univerziáde môžu len:
a) študenti, oficiálne zaregistrovaní a vykonávajúci formu štúdia ukončenú titulom, resp. diplomom na univerzite, alebo podobnej inštitúcii (vysokej škole), ktorej status je oficiálne uznaný príslušnou národnou autoritou v oblasti akademického vzdelávania danej krajiny;
b) bývalí študenti inštitúcii uvedených v bode a), ktorí po úspešnom ukončení štúdia obdržali titul, resp. diplom rok pred konaním podujatia.
Každý športovec bude mať pred podujatím zriadený spis, ktorého súčasťou budú všetky riadne overené dokumenty a potvrdenia, ktoré mu v súlade s platnými regulami povoľujú účasť na podujatí. Príslušný zodpovedný riadiaci orgán Univerziády má samozrejme právo kedykoľvek si pravosť predložených materiálov overiť.

 Štartovať na turnaji môžu len hráčky, ktoré majú občianstvo príšlušnej reprezentujúcej krajiny a ktoré k 1.januáru kalendárneho roku konania podujatia (t.j. pre tohtoročnú Univerziádu k 1.1.2015) dosiahli vek aspoň 17 a súčasne menej ako 28 rokov.

 V ženskom turnaji štartuje max. 12 reprezentácii. Na Univerziádu sú automaticky kvalifikované tímy, ktoré na posledných Akademických MS obsadili miesto v hornej polovici konečného poradia. Výber organizátorskej krajiny je takisto kvalifikovaný automaticky. Zvyšné miestenky obdržia prizvané tímy vo forme divokých kariet, ktoré sú udeľované súčasne na základe geografickej a kontinentálnej príslušnosti, rankingu FISU a rankingu IHF.

 Každý tím môže pozostávať z max. počtu 16 hráčok.

 Žreb bude v prípade hádzanej na Univerziáde v Gwangju uskutočnený podľa rebríčka, zostaveného FISU, ktorý bude založený postupne na: výsledkoch z predchádzajúcich dvoch Akademických MS (2014 a 2012), účasti na uvedených dvoch podujatiach, príslušnosti ku kontinentom a postavení v seniorskom rebríčku IHF. Organizátorská krajina je v prípade potvrdenia účasti automaticky nasadená na prvú pozíciu do A skupiny.

 Hádzanársky turnaj na Univerziáde sa hrá podľa najnovších platných pravidiel Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF).


Podrobnejšie si regule nadchádzajúcej letnej Univerziády v Gwangju 2015 možno prečítať v dokumentoch na oficiálnej stránke podujatia.

Účasť slovenských zástupcov na podujatiach FISU vrátane Univerziády zabezpečuje Slovenská asociácia univerzitného športu.


foto:  facebook.com/wuchandball2014 (1)


Galéria
Kategórie článku

▼ Zobraziť kategórie článku.
Diskusia (0)

Načítať iný obrázok.